ŠPZ, tabuľky s evidenčným číslom – poplatky

Na Slovensku každé vozidlo podliehajúce evidencii musí mať pridelené evidenčné číslo.

Evidenčné číslo pridelí a tabuľku s evidenčným číslom vydá orgán Policajného zboru, kde držiteľ vozidla prihlasuje vozidlo do evidencie vozidiel.

Vozidlo sa prihlasuje do evidencie vozidiel na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa miesta pobytu alebo sídla držiteľa vozidla alebo adresy jeho prevádzkarne.

Správne poplatky pri vydaní (výmeny) tabuliek s evidenčným číslom (TEČ):

(Správny poplatok za štandardné vydanie osvedčenia o evidencii časť I alebo II sa pri vydaní TEČ nevyberá !)

Správny poplatok Jednotlivé položky Čo obsahuje
33 € 2 x 16,50 € vydanie 2 ks plechových TEČ (osobné, nákladné vozidlo)
16,50 € 1 x 16,50 € vydanie 1 ks plechovej TEČ (motocykel, traktor, prípojné vozidlo)
331 € 2 x 165,50 € vydanie 2 ks plechových voliteľných TEČ (osobné, nákladné vozidlo)
165,50 € 1 x 165,50 € vydanie 1 ks plechovej voliteľnej TEČ (motocykel)
33 € vydanie 1 ks TEČ so zvláštnym evidenčným číslom

 

Výmena TEČ za DUPLIKÁT pôvodne prideleného EČ (resp. pôvodne prideleného voliteľného EČ):

Upozornenie: Aj v prípade straty/odcudzenia iba 1 ks TEČ sa z dôvodu označenia prideleného duplikátu vymieňajú obidve TEČ

Správny poplatok Jednotlivé položky Čo obsahuje
132 € 2 x 66 € vydanie 2 ks plechových duplikátov TEČ (osobné, nákladné vozidlo)
66 € 1 x 66 € vydanie 1 ks plechového duplikátu TEČ (motocykel, traktor, prípojné vozidlo)
248 € 1 x 182 €

66 €

vydanie 1 ks plastového duplikátu zadnej voliteľnej TEČ (osobné, nákladné vozidlo)

vydanie 1 ks plechového duplikátu prednej voliteľnej TEČ (osobné, nákladné vozidlo)

182 € 1 x 182 € vydanie 1 ks plastového duplikátu zadnej TEČ (prípojné vozidlo – platí len pre TEČ s rozmerom 520 x 110 mm)

 

Pri výmene tabuliek s evidenčným číslom (TEČ) je držiteľ vozidla povinný predložiť nasledovné doklady:

 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • platný doklad totožnosti,
 • vyplnenú žiadosť o zmenu,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • ak bola TEČ stratená alebo odcudzená, čestné vyhlásenie o strate alebo odcudzení TEČ, alebo doklad o oznámení takejto udalosti na útvare PZ,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
 • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
 • ak je vlastníkom vozidla leasingová spoločnosť, overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti,

zdroj: Ministerstvo vnútra

 

Zoznam evidenčných čísiel vozidiel – EČV (štátnych poznávacích značiek – ŠPZ)

ŠPZ boli vydávané do 1. apríla 1997, po tomto období sú vydávané len tabuľky s evidenčným číslom (TEČ). Tabuľka s evidenčným číslom nahrádza staršie tabuľky so štátnou poznávacou značkou (ŠPZ)
Evidenčné číslo vozidla tvoria písmená a číslice. Prvá dvojica písmen evidenčného čísla označuje okres, v ktorom je vozidlo evidované. Za prvou dvojicou písmen sa za štátnym znakom Slovenskej republiky uvádzajú tri číslice a dvojica písmen.

Každý okres na Slovensku má pridelenú jedinečnú poznávaciu dvojicu písmen, niektoré okresy majú viac ako jednu dvojicu.(pridelené po vyčerpaní základného radu)

 • BB, BC, BK – Banská Bystrica,
 • BS – Banská Štiavnica,
 • BJ – Bardejov,
 • BN – Bánovce nad Bebravou,
 • BR – Brezno,
 • BA, BD, BE, BI, BL, BT – Bratislava,
 • BY – Bytča,
 • CA – Čadca,
 • DT – Detva,
 • DK – Dolný Kubín,
 • DS – Dunajská Streda,
 • GA – Galanta,
 • GL – Gelnica,
 • HC – Hlohovec,
 • HE – Humenné,
 • IL – Ilava,
 • KK – Kežmarok,
 • KN – Komárno,
 • KE, KC, KI – Košice,
 • KS – Košice-okolie,
 • KA – Krupina,
 • KM – Kysucké Nové Mesto,
 • LV – Levice,
 • LE – Levoča,
 • LM – Liptovský Mikuláš
 • LC – Lučenec,
 • MA – Malacky,
 • MT – Martin,
 • ML – Medzilaborce,
 • MI – Michalovce,
 • MY – Myjava,
 • NO – Námestovo,
 • NR, NI, NT – Nitra,
 • NM – Nové Mesto nad Váhom,
 • NZ – Nové Zámky,
 • PE – Partizánske,
 • PK – Pezinok,
 • PN – Piešťany,
 • PT – Poltár,
 • PP – Poprad,
 • PB – Považská Bystrica,
 • PO, PV, PS – Prešov,
 • PD – Prievidza,
 • PU – Púchov,
 • RA – Revúca,
 • RS – Rimavská Sobota,
 • RV – Rožňava,
 • RK – Ružomberok,
 • SB – Sabinov,
 • SC – Senec,
 • SE – Senica,
 • SI – Skalica,
 • SV – Snina,
 • SO – Sobrance,
 • SN – Spišská Nová Ves,
 • SL – Stará Ľubovňa,
 • SP – Stropkov,
 • SK – Svidník,
 • SA – Šaľa,
 • TO – Topoľčany,
 • TV – Trebišov,
 • TN, TC, TE – Trenčín,
 • TT, TA, TB – Trnava,
 • TR – Turčianske Teplice,
 • TS – Tvrdošín,
 • VK – Veľký Krtíš,
 • VT – Vranov nad Topľou,
 • ZM – Zlaté Moravce,
 • ZV – Zvolen,
 • ZC – Žarnovica,
 • ZH – Žiar nad Hronom,
 • ZA, ZI, ZL – Žilina.

Vložiť komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.