Poplatky

Poplatky – nikdy ich nie je málo.

Či chceme alebo nechceme, sprevádzajú nás po celý náš život.
Veľa z nich je potrebných, no mnohé z nich platíme všetci nedobrovoľne a bez pochopenia ich významu.

Aké druhy poplatkov nájdete na stránkach?

Výška konkrétneho poplatku

Práve tento problém sa Vám pokúsi uľahčiť riešiť naša stránka. Nájdete tu pokope informácie o výške poplatkov na rôznych úradoch, o možnostiach úhrady, prípadne o sankciách pri ich neuhrádzaní.
Všetky informácie pravidelne aktualizujeme a informujeme o zmenách výšky poplatkov, či povinnosti platiť ich. Niektoré poplatky totiž občas platíme bez toho, aby nám to zákon prikazoval, respektíve danej inštitúcii povoľoval vyberať v ľubovolnej výške.

Ako platiť poplatky

Správne poplatky sa platili kolkovými známkami. Klasické papierové kolky nahrádza nový moderný platobný systém E-KOLOK. Jeho súčasťou je dnes už viac ako 170 samoobslužných terminálov, tzv. kioskov umiestnených na úradoch v rámci SR. Poplatky môžete platiť aj v hotovosti do pokladnice správneho orgánu, poštovou poukážkou na účet správneho orgánu alebo prevodom z účtu v banke.

Poplatky bývajú rôzne

Najdiskutovanejším prípadom sú asi poplatky koncesionárske, ktoré musia platiť všetci obyvatelia bez ohľadu na to, či majú o verejnoprávne médiá záujem.
Ďalším pomerne kontroverzným príkladom sú bankové poplatky. V západných krajinách bankové poplatky takmer neexistujú, banky si vážia peniaze svojich klientov a netrúfnu si za možnosť manipulovať s nimi pýtať od klientov ďalšie poplatky.

Kde všade platíme

S rôznymi poplatkami sa stretávame najmä v štátnych inštitúciách ako sú súdy, kataster, alebo polícia, daňový úrad a podobne.
Problémom však často je nájsť potrebné informácie o poplatkoch a možnostiach ich úhrady. Každá inštitúcia má svoje samostatné internetové stránky, kde je možné sa útrpne k informáciám o výške poplatkov dostať. Nie každý má však čas po týchto informáciách desiatky minút pátrať.