Poplatky za vodičský preukaz

vodicsky preukazPodrobnosti o vyhotovení nového vodičského preukazu sú uvedené vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa od 1. mája 2004 vydávajú nové vodičské preukazy na novovytvorených oddeleniach dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru.

Vodičské preukazy – aké poplatky zaplatíte:

 • Výpis z evidenčnej karty vodiča (za každú začatú stranu) 1,50€
 • Vydanie VP(vodičský preukaz) a MVP(medzinárodný vodičský preukaz) (do 30 dní) –6,50 €
 • Vydanie VP, zmena trvalého pobytu, zmena priezviska (do 30 dní) – 6,50 €
 • Vydanie VP po skončení skúšobnej doby (do 30 dní) – 6,50 €
 • Rozšírenie VP (do 30 dní) – 6,50 €
 • Každé vydanie MVP a každé ďalšie z dôvodu rozšírenia VO uvedeného vo VP a skončení jeho platnosti (do 30 dní) – 6,50 €
 • Vydanie VP, MVP – náhrada za odcudzený (do 30 dní) – 6,50 €
 • Vydanie VP, MVP – náhrada za zničený, stratený alebo poškodený (do 30 dní) –6,50 €

Na výslovnú žiadosť poplatníka je možné vyhotoviť vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní, pričom správny poplatok sa vtedy vyberie do výšky 4-násobku príslušnej sadzby, t.j. 26 €.

Medzinárodný vodičský preukaz

 • žiadateľ o medzinárodný vodičský preukaz predloží platný doklad totožnosti a platný vodičský preukaz, na základe čoho oddelenie dokladov preverí v evidenciách identifikačné údaje žiadateľa a jeho udelené vodičské oprávnenia,
 • žiadateľ ďalej predkladá neretušovanú farebnú alebo čiernobielu fotografiu zhotovenú na hladkom, lesklom polokartóne s rozmermi 3,5 cm x 4,5 cm, zobrazujúcu podobu tváre držiteľa vodičského preukazu v trojštvrťovom profile s výškou tvárovej časti hlavy minimálne 2 cm od brady po temeno,
 • oddelenie dokladov vyberie správny poplatok, vytlačí záväznú žiadosť o vyhotovenie medzinárodného vodičského preukazu a žiadateľ svojim vlastnoručným podpisom potvrdí správnosť údajov na žiadosti,
 • oddelenie dokladov vráti žiadateľovi vodičský preukaz a vydá medzinárodný vodičský.

Prevzatie vyhotoveného vodičského preukazu

K prevzatiu nového vodičského preukazu žiadateľ predloží doklad totožnosti (pre urýchlenie činnosti aj potvrdenú záväznú žiadosť o vyhotovenie vodičského preukazu), odovzdá starý vodičský preukaz a prevzatie nového vodičského preukazu potvrdí vlastnoručným podpisom.

Iná osoba môže za držiteľa vodičského preukazu prevziať nový vodičský preukaz, len ak jej bolo udelené písomné splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom držiteľa vodičského preukazu.

Prevziať vodičský preukaz môže aj osoba blízka (príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel) držiteľovi vodičského oprávnenia, pričom na tento úkon sa nevyžaduje písomné plnomocenstvo držiteľa vodičského preukazu.

zdroj: Ministerstvo vnútra

 

 


4 komentáre k “Poplatky za vodičský preukaz”

 1. Dobrý deň,

  Rád by som sa informoval, či je možné si vodičský preukaz po ukončení autoškoly v Košiciach vybaviť aj v Bratislave, pričom môj trvalý pobyt je v Revúcej.

  Vopred Ďakujem.

  Odpovedať
  • Vodičský preukaz vydáva orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta udelenia vodičského oprávnenia alebo podľa miesta, kde si žiadateľ podá žiadosť o vydanie vodičského preukazu.

   Odpovedať

Vložiť komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.