Poplatky za cestovný pas

Cestovný pas Slovenskej republiky sa vydáva s územnou platnosťou do všetkých štátov sveta. Maloletým občanom Slovenskej republiky vo veku do 6 rokov sa vydávajú cestovné pasy s časovou platnosťou na 2 roky, deťom vo veku od 6 do 16 rokov s platnosťou na 5 rokov a slovenským občanom starším ako 16 rokov s platnosťou na 10 rokov. Ak je občan držiteľom cestovného pasu s platnosťou na 10 rokov, druhý cestovný pas sa mu vydá s platnosťou na 5 rokov.

Občan, ktorému má byť vydaný cestovný pas alebo náhradný cestovný doklad, musí byť pri podaní žiadosti osobne prítomný. Výnimkou je občan, ktorý pre bezvládnosť tak nemôže urobiť; za neho môže podať žiadosť iný občan na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie. Žiadosť o predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca podáva cudzinec osobne.

Správne poplatky za vydanie cestovného pasu

Občan starší ako 13 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu:

  • do 30 dní 33 €,
  • do 2 pracovných dní 132 €.

Občan od 5 do 13 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu:

  • do 30 dní 13 €,
  • do 2 pracovných dní 52 €

Občan mladší ako 5 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu:

  • do 30 dní 8 €,
  • do 2 pracovných dní 32

Za vykonanie zmeny údajov v cestovnom pase, napr. zápis titulu do cestovného pasu s biometriou zaplatí občan 3 €.

Občan za vykonanie zmeny údajov v cestovnom pase, ktorým je zápis údajov o ťažkom zdravotnom postihnutí alebo zápis o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony správny poplatok neplatí.

Strata alebo odcudzenie cestovného pasu

cestovny-pas-poplatky

  • Ak občan stratí alebo mu odcudzia cestovný pas, je povinný ohlásiť bezodkladne túto stratu alebo odcudzenie príslušnému oddeleniu dokladov, ktoré cestovný pas vydalo, prípadne ktorémukoľvek inému oddeleniu dokladov alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru.
  • Ak občan stratí alebo mu odcudzia cestovný pas v zahraničí, je povinný ohlásiť bezodkladne túto stratu alebo odcudzenie na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky a po návrate do Slovenskej republiky tiež príslušnému oddeleniu dokladov, ktoré cestovný pas vydalo; ak občan pri ohlásení predkladá doklad o strate alebo odcudzení cestovného pasu v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, priloží aj jeho osvedčený preklad do štátneho jazyka.
  • Ak občan neohlási bezodkladne stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného pasu, dopustí sa priestupku (§30 ods. 1 písm. m), za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331 €.

zdroj: Ministerstvo vnútra


Vložiť komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.