Bankové poplatky

Bankové poplatky

Bankové poplatky sú cenou za bankové produkty a služby. Povinnosťou bánk je zverejňovať cenník na svojich pobočkách a na webovej stránke. Takisto musia o zmenách informovať svojich klientov. Na stránkach Národnej banky Slovenska môžete nájsť súhrn vybraných bankových poplatkov.

Od 1. januára 2009 všetky bankové domy vynovili svoje cenníky. Viedlo ich k tomu niekoľko dôvodov. Museli premenovať korunové účty, upraviť cezhraničný platobný styk a upraviť poplatky za vyberanie z bankomatov v zahraničí. A odvtedy sa bankové poplatky menia naozaj dosť často a málokedy v prospech zákazníka banky.

Aké môžu byť bankové poplatky

 • za účtovnú položku
 • za vedenie bežného účtu
 • za vedenie platobnej karty (ročne)
 • za vedenie kontokorentného úveru
 • za zmenu údajov (zmena bydliska, nový OP)
 • za neuskutočnenie platby (neprijatý príkaz napr. v rámci zberného boxu)
 • za stornovanie či zmenu trvalého príkazu
 • za poskytnutie úveru
 • za vedenie (správu) hypotekárneho účtu
 • za vedenie kreditného účtu
 • za zablokovanie karty
 • Poplatok za neoprávnenú reklamáciu

Ako ušetriť na bankových poplatkoch

Výška bankových poplatkov býva v každej banke rôzna.
Základný prehľad o poplatkoch k základným službám by ste si mali zistiť z výpisov účtu. Keď sa Vám nezdajú zrozumiteľné, treba sa obrátiť na banku so žiadosťou o vysvetlenie.
Prečítajte si pár doporučení ako možete ušetriť na poplatkoch aj Vy:

 • Ušetriť môžete jednoduchým presunom do inej banky, kde majú výhodnejšie balíky služieb alebo rôzne poplatky nižšie.
 • Navštevovať pobočku banky čo najmenej. (napr. výber hotovosti stojí viac ako výber z automatu. Prevod z účtu je v pobočke drahší, ako cez internet)
 • Rozumne pri výbere z bankomatu. Väčšina bánk výbery z vlastného bankomatu nespoplatňujú , ale pohyb na účte si už účtujú . Obmedziť výbery z cudzieho bankomatu
 • Vybrať si najvhodnejší balík služieb, ktorý čo najviac vyhovuje vaším potrebám. Musíte si správne sám alebo s pomocou bankového poradcu správne zadefinovať svoje požiadavky.
 • Nemalú úsporu môžete získať sebakontrolou a kupovať si len tie bankové služby, ktoré reálne potrebuje.

Nižší poplatok cez internet

Banky sa zvýhodňovaním klientov využívajúcich internet banking netaja, snažia sa menšími poplatkami motivovať klientov k využívaniu elektronických služieb.

Každý kto využíva elektronické bankovníctvo, zaplatí ročne na poplatkoch menej v porovnaní so zákazníkom, ktorý chodí na pobočku. A to hlavne preto, lebo náklady bánk na úkony, ktoré klienti realizujú na pobočke, sú totiž zreteľne vyššie ako na operácie vykonané na internete.

Maska Nano Eye Lift

Leave a Comment